Orsak och verkan?
Orsak och verkan får man lära sig i tidig ålder förutsatt att man är intellektuell nog att fatta detta. Från det man som liten klämmer ett finger i en dörr och smärtan som uppstår, till att i vuxen ålder pricka in rätt rad på lotto - kanske mer ett slumpens verk men ändå - och en miljonvinst som följd, så vet man att om man gör si så blir det så. En orsak får sin verkan. När Sandöbron började byggas med sin portabla byggform, där den medelst några flodpråmar skulle fixeras vid flodstränderna på bägge sidor om Ångermanälven, var det många som skakade på huvudet och sade att detta skulle sluta olyckligt. Visst, en konstruktion av det slaget, som skulle bli världens längsta bågbro var en komplicerad tingest att bygga men allt gick som smort ända fram till dagen innan krigsutbrottet 1939. Den 31 augusti klockan tre minuter i halv fem på eftermiddagen riste det till i broformen och raset var ett faktum. Stor tragedi, många skadade och 18 man dog. Man gjorde om formen och pålade fast den istället och bron stod till slut klar 1942. Vad orsaken var till att första formen sket sig kan man undra, vad det blev för verkan vet vi. Orsaker som har framkommit då och på senare tid är bl.a. att formen skulle vara sönderspikad, någon hade sett en okänd man irra runt inuti formen med förmodade sprängämnen på sig, att det var ett sabotage av tyskarna eller att det i själva verket var Sverige som saboterade bron på tyskarnas order osv. Vad det än var får vi aldrig reda på men poängen är; man vet aldrig riktigt vad verkan blir när man inte har alla fakta på bordet.
Men om man har alla fakta på bordet borde man kunna förstå vilken verkan det kan få. Om man föreställer sig en bilresa med ett barn som tappar nappen på golvet och skriker ända tills nappen sitter på plats, hur gör du för att få tag i nappen? Stannar du bilen vid närmsta parkering eller försöker du få upp nappen under färden? Svara ärligt nu! Omdöme! Det är inte alltid det går åt helvete men denna orsak har kostat mången människa livet, var så säker!
Om du under nyår skall skjuta raketer och en raket vägrar att tända, går du då fram till den oskyddad och börjar mixtra med den? Tänk nu, orsak och verkan var det! Det var vad som hände en 19-åring under nyårshelgen och som kostade honom livet. Givetvis är resultatet av detta per automatik: Förbjud raketer! Förbjud smällare! Hur kan dessa säljas som är livsfarliga? Förbjud allt som är farligt!
Frågan är bara: vem bär ansvaret?
Är man ansvarig inför sina egna handlingar eller bara när det passar? Vems ansvar är det att man blir en ansvarsfull individ? Samhällets? Nää, skärp dig nu! Så kan det inte vara och det vet du. Skall vi ha ett samhälle där allt regleras i lag tack vare människor som inte förstår vidden av det dom gör? Icke sa nicke! Badkar kan man drunkna i om man använder dom fel och listan kan göras oändligt lång på livsfarliga saker i vår omgivning!
Jag tycker uppriktigt synd om familjen, och det tråkiga faktum att sluta sitt liv nitton år gammal för en så banal orsak som en smällare som inte small när den skulle. Givetvis skulle han inte rört den men det vet ju alla nu...
Kan man lära sig något av detta då? Nää det tror jag inte för det är inte första gången detta händer och inte sista heller. De som behåller livet gör inga liknande misstag och lär barnen att resonera på ett liknande sätt. De som tänker lite längre klarar sig bättre. De har lärt sig summan av vad orsak och verkan innebär.